سرمایه انسانی داده‌کاوان

داده‌کاوان اندیشه برتر یک شخصیت دانشگاهی - عملیاتی است. این شخصیت از سرمایه‌های انسانی معتبری تشکیل شده است که بنا بر تعهد سازمانی خویش در راستای تحقق اهداف داده‌کاوان می‌کوشند. تعامل داده‌کاوان با دانشگاه‌های کشور، این شرکت را با فناوری روز دنیا همراه ساخته است و این تعامل در قالب‌های متعددی نظیر رخدادها و پروژه‌های و رساله‌های دانشگاهی در حال تداوم است. از سوی دیگر، با پیاده‌سازی محصولات و پروژه‌های داده‌کاوان در تعداد قابل توجهی از سازمان‌های دولتی و غیردولتی کشور، درک صحیحی از وضعیت موجود و چالش‌های فعلی کشور در ذهن داده‌کاوان شکل گرفته است.
سرمایه انسانی داده‌کاوان سرمایه شخصیتی داده‌کاوان است و این سرمایه به‌طور خلاصه در زیر شفاف شده است.

داده‌کاوان اندیشه برتر

HRt تیم فنی و برنامه‌نویسی

تیم فنی داده‌کاوان، هسته اصلی سرمایه انسانی این شرکت دانش‌بنیان را تشکیل می‌دهند. داده‌کاوان تلاش می‌کند با به‌روزرسانی مکرر دانش سرمایه‌های انسانی خود از بُعد فنی و فناوری، پیشتازی خود را در عرصه فناوری اطلاعات حفظ نماید.

HRt تیم مشاوره و پشتیبانی

داده‌کاوان با بهره‌مندی از تیم خبره پشتیبان خویش، تعامل سازنده‌ای را با مشتریان خوش در سامانه‌های مختلف فراهم ساخته است. پشتیبانی گسترده سامانه‌های سماد با نزدیک به ۳۰۰ هزاردانشجو جلوه‌ای از این پشتیبانی پایداری است.

HRt تیم ارتباطات و بازاریابی

ارتباط مؤثر با مشتریان و درک صحیح نیازهای آنان، الگوی رفتاری ما را شکل داده است. تیم بازاریابی و ارتباطات با تعامل سازنده در حوزه فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان گامی مهم در تفاهم دوجانبه را فراهم می‌آورد.

HRt تیم تحقیق و توسعه

تیم تحقیق و توسعه داده‌کاوان با درک صحیحی از فناوری‌های روز، اقدام به توسعه محصولات جدید و ارائه خدمات مبتنی‌بر فناوری اطلاعات می‌کند. این تیم با بهره‌مندی از دانش آکادمیک، در جهت دست‌یابی به راهکارهای پایدار تلاش می‌کند.

  • خانه
  • درباره ما
  • سرمایه انسانی